Florø 57 74 33 00

Førde 57 82 23 00

Velkommen til

Sunnfjord apotek på nett!

OM SUNNFJORD APOTEK

141202_-33-Edit-2
Sunnfjord apotek er et privat, frittstående apoteksystem bestående av to apotek, ett apotek i Florø og ett i Førde.
Sunnfjord apotek, Florø, startet driften 1. juni 2005. Sunnfjord apotek, Førde, er fylkets nyeste apoteketablering, satt i drift 2. mai 2013, som det 16. apoteket i Sogn og Fjordane. Apotekene er lokalt eiet, i motsetning til de aller fleste av landets apotek, som eies av utenlandske selskaper. At de er frittstående innebærer at apotekene ikke er med i en kjede. De er imidlertid med i apoteksamarbeidet Apotekergruppen (se mer info på apotekergruppen.no). Gruppen er en interesseorganisasjon for eiere av private, frittstående apotek uten eierinnflytelse av apotekkjeder. Apotekergruppen har innkjøpssamarbeid med Alliance Healthcare, som også eier Boots-apotekene. Dette samarbeidet sikrer Apotekergruppens medlemmer konkurransedyktige betingelser og derigjennom gunstige priser ut mot publikum.
Sunnfjord apotek består av to likeverdige apotek, der begge har fullt sortiment av aktuelle legemidler og handelsvarer. Apotekene mottar vareleveranser hver dag, og kan derfor på kort varsel skaffe til veie det som ikke er på lager. De fleste kundene betjenes i apotekene, men fra begge steder sendes også medisiner og andre varer til kunder i nærområdet. Ellers har apotekene mange bedriftskunder, og det leveres skipsmedisin til stadig flere fartøyer. Apotekene bringer også varer til privatkunder der det er spesielle behov, f.eks inkontinensprodukter, eller hvis kunden har problemer med å hente på apoteket.
Nettbutikken e-apoteket.no har vært i drift siden høsten 2008, og drives fra Florø. Den selger reseptfrie legemidler og handelsvarer til kunder over hele landet, og er i stadig utvikling.

HER FINNER DU OSS