Florø 57 74 33 00

Førde 57 82 23 00

Stryn 57 87 33 00

Velkommen til

Sunnfjord apotek på nett!

Råd og tips

smoke_top

Røykeslutt

Akkurat som det finnes forskjellige årsaker til at folk røyker og ulik grad av avhengighet, finnes det ulike metoder for å slutte å røyke.
Du må finne din. På denne siden gir vi deg noen råd og tips på veien. Kanskje du kjenner noen som har sluttet som kan gi deg noen gode råd? Du kan også kontakte apoteket eller legen din for hjelp til røykeslutt. Mange finner hjelp i å slutte å røyke sammen med andre. I forbindelse med ukene 3 og 36 starter det røykesluttkurs over hele landet. Ring Røyketelefonen 800 400 85 for å få informasjon om det er kurs i nærheten av deg.

Røyketelefonen:

Det hjelper å snakke med noen. Ring Røyketelefonen 800 400 85. Der møter du erfarne veiledere med stor kompetanse innen tobakk, nikotinavhengighet, røykfrihet og helse.

Personlig veiledning:
De tilbyr personlig veiledning, og kan også følge deg opp i inntil ett år om du ønsker det. Sammen planlegger du og en av veilederne hvordan du skal gå fram for å slutte, og avtaler når de skal ringe deg for å høre hvordan det går. Dermed har du en støttespiller gjennom hele slutteprosessen.

Nikotinerstatningspreparater (NEP)

Studier har vist at mange har nytte av nikotinerstatningspreparater (NEP) når de skal slutte å røyke. En årsak til det er at du unngår de sterkeste fysiske abstinensene, siden kroppen fortsatt får tilført stoffet den er avhengig av.
Uansett på hvilken måte du velger å bruke NEP, er det lurt å be om veiledning på apoteket om hva slags produkt du bør velge, og hvordan du skal bruke det. Du kan også snakke med legen din.
Det finnes ulike typer NEP: plaster, tyggegummi, sugetabletter og inhalator. Be om veiledning på apoteket om hvilket produkt du bør velge, og hvordan du skal bruke det. Legen din kan også orientere om NEP, og eventuelt gi deg resept på andre medisiner til røykeslutt.

Forslag til ulike måter å bruke NEP på:

  • Bruk NEP som en slags nødhjelp etter at du har trappet gradvis ned og deretter stumpet røyken. Når behovet for nikotin blir for stort, er det langt bedre å ta en nikotintyggegummi enn en sigarett.
  • Bruk NEP som hjelp i en overgangsperiode for å redusere antallet sigaretter før du stumper helt. Til dette passer tyggegummi og inhalator best.
  • Bruk NEP som direkte erstatning for sigarettene, og trapp ned bruken etter hvert. Bruk det nikotinpreparatet som passer best for deg.

Reseptbelagte legemidler

I Norge finnes det to typer reseptbelagte legemidler til røykeslutt. Disse legemidlene inneholder ikke nikotin, men hindrer røyksug og abstinens gjennom å påvirke hjernen. Virkestoffene er henholdsvis Vareniklin (Champix®) og Bupropion (Zyban®). Virkestoffet i Champix® konkurrerer blant annet om det samme bindingsstedet for nikotin i hjernen og blokkerer dermed nikotinets virkning. Virkestoffet i Zyban® påvirker viktige signalstoffer som involveres i hjernen ved røyking. Dersom du er interessert i disse legemidlene for å bli røykfri må du ta kontakt med legen din.

Å sprekke……….

De fleste som klarer å stumpe røyken, har flere enn to forsøk bak seg. Det er med andre ord god grunn til å prøve å slutte selv om du har
prøvd det før uten å få det til. Øvelse gjør mester, og erfaringer fra tidligere slutteforsøk har sikkert lært deg hva som kan gjøre at du sprekker. Forsøk å unngå disse situasjonene nå, eller tenk gjennom hvilke strategier du skal bruke hvis du blir fristet til å ta bare én røyk. Grunnen til at folk sprekker flere måneder etter at de har stumpet
røyken, er ikke at kroppen plutselig får behov for nikotin, men at de er i en situasjon som gjør lysten på røyk veldig sterk. Den psykiske avhengigheten varer lenger enn den fysiske.
Den fysiske avhengigheten går over i løpet av de første 2-4 ukene etter at du har sluttet å tilføre kroppen nikotin. Selv om behovet kan føles fysisk, er det altså i hodet det sitter. Et røyksug varer bare i 3–4 minutter. Derfor er det viktig at du har en plan for hva du skal gjøre når lysten blir sterk, slik at du får tankene over på noe annet.

Graviditet og røyking

Linker til mer informasjon om røykeslutt:

Sosial og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet) har gitt ut en rekke faktaark med korte beskrivelser av ulike tema knyttet til tobakk. Ønsker du å lese mer, kan du gjøre det i kildene som står oppgitt nederst på hvert faktaark.

På disse pasientforeningene sine hjemmesider finner du mer informasjon om tobakk og røykeslutt:

Kilder:

Helsedirektoratet sine hjemmesider
Guide til røykfrihet (Brosjyre, Sosial og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet))
Helsedirektoratet sine hjemmesider www.slutta.no

Sunnfjord apotek er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne kilder som det linkes til fra www.sunnfjordapotek.no