Florø 57 74 33 00

Førde 57 82 23 00

Stryn 57 87 33 00

Velkommen til

Sunnfjord apotek på nett!

OM SUNNFJORD APOTEK

141202_-33-Edit-2
Sunnfjord apotek er et privat, frittstående apoteksystem bestående av tre apotek. Apotekene ligger i Florø, Førde og Stryn.
Sunnfjord apotek, Florø, startet driften 1. juni 2005. Sunnfjord apotek, Førde, 2. mai 2013, og Sunnfjord apotek, Stryn, som er fylkets nyeste apoteketablering, ble satt i drift 1. oktober 2018, som det 20. apoteket i Sogn og Fjordane. Apotekene har lokal eier, i motsetning til de aller fleste av landets apotek, som eies av utenlandske selskaper. At de er frittstående innebærer at apotekene ikke er med i en kjede. De er imidlertid med i apoteksamarbeidet Apotekergruppen (se mer info på apotekergruppen.no). Gruppen er en interesseorganisasjon for eiere av private, frittstående apotek uten eierinnflytelse av apotekkjeder. Apotekergruppen har innkjøpssamarbeid med Alliance Healthcare, som også eier Boots-apotekene. Dette samarbeidet sikrer Apotekergruppens medlemmer konkurransedyktige betingelser og derigjennom gunstige priser ut til publikum.
Sunnfjord apotek består av tre likeverdige apotek, der alle har fullt sortiment av aktuelle legemidler og handelsvarer. Apotekene mottar vareleveranser hver dag, og kan derfor på kort varsel skaffe til veie det som ikke er på lager. De fleste kundene betjenes i apotekene, men apotekene sender også medisiner og andre varer til kunder i nærområdet. Ellers har apotekene mange bedriftskunder, og det leveres skipsmedisin til stadig flere fartøyer. Apotekene bringer også varer til privatkunder der det er spesielle behov, f.eks inkontinensprodukter, eller dersom kunden har problemer med å hente på apoteket.
Nettbutikken e-apoteket.no har vært i drift siden høsten 2008, og drives fra Florø. Den selger reseptfrie legemidler og handelsvarer til kunder over hele landet.h

HER FINNER DU OSS