Florø 57 74 33 00

Førde 57 82 23 00

Stryn 57 87 33 00

Velkommen til

Sunnfjord apotek på nett!

SKIPSMEDISIN

Sunnfjord apotek leverer skipsmedisin og medisinsk forbruksmateriell, samt foretar tilsyn av skipsmedisinenheten om bord eller i apoteket. Konseptet ivaretar myndighetskrav basert på nasjonale og internasjonale standarder og regelverk. Vi leverer legemidler, relaterte medisinsk produkter og kompetanse. Våre kunder spenner fra små lokale aktører til store offshorerederier.

Sunnfjord apotek samarbeider med Medi3 og har ShipMed installert i apoteket. Sammen med Medi3 leverer vi skreddersydde og bruksferdige løsninger. Båter som benytter dette systemet vil ha store fordeler ved å benytte oss som leverandør, da vi kan levere oppdaterte varefiler med holdbarhetsdata tilbake til fartøyet. Sammen med sikkerhetsstyring ombord vil dette muliggjøre kontroll kun hvert 3.år. Les mer om fordelene med ShipMed. Systemet tar seg av orden, vedlikehold, bestilling, behandling og kvalitetssikring av medisiner og medisinsk utstyr på skip. ShipMed`s totale konsept omfatter en rekke produkter og tjenester med mål å ivareta den medisinske sikkerheten til sjøs.

ShipMed er imidlertid ingen forutsetning for våre leveranser. Vi betjener både store og små båter, og ulike type fartøyer, med vidt forskjellige systmer for vedlikehold av skipsmedisinenheten.

Forskrift om skipsmedisin skal bidra til forsvarlig anskaffelse, oppbevaring, utlevering og kontroll av skipsmedisin. Som vedlegg til forskriften finnes en oversikt over legemiddelgrupper og medisinsk utstyr som skal inngå i skipsmedisinenhetene, samt liste over narkotika mv. Eksempelliste over konkrete legemidler med forslag til dosering følger også.

Vi kan tilby:

  • Standard kontroll om bord
  • Leveranser av medisin og utstyr.
  • Utarbeiding av lister og annen dokumentasjon.

Sunnfjord apotek har farmasøyter med lang erfaring i skipsmedisin.
Vi driver intern opplæring og kompetanseutvikling, og tilbyr sikker og kostnadseffektiv service til skip og rederi.

For mer informasjon, kontakt:

Sunnfjord Apotek Florø, Hestenesgata 4, 6900 Florø, 57 74 33 00; sunnfjord.floro@apotek-post.no
Sunnfjord Apotek Førde, Naustdalvegen 1 A, 6800 Førde, 57 82 23 00; sunnfjord.forde@apotek-post.no
Sunnfjord Apotek Stryn, Tonningsgata 4, 6783 Stryn, 57 87 33 00; sunnfjord.stryn@apotek-post.no

floro_map

Sunnfjord apotek Florø

home_white_icon Hestenesgata 4, 6900 Florø
tlf_white_icon 57 74 33 00
post_white_icon 57 74 33 01
post_white_icon sunnfjord.floro@apotek-post.no

Mandag – Fredag 09.00 – 19.00
Lørdag 10.00 – 16.00

forde_map

Sunnfjord apotek Førde

home_white_icon Naustdalsvegen 1A, 6800 Førde
tlf_white_icon 57 82 23 00
post_white_icon 57 82 23 01
post_white_icon sunnfjord.forde@apotek-post.no

Mandag – Fredag 09.00 – 19.00
Lørdag 10.00 – 16.00

Sunnfjord apotek Stryn

home_white_icon Tonningsgata 4, 6783 Stryn
tlf_white_icon 57 87 33 00
post_white_icon 57 87 33 03
post_white_icon sunnfjord.stryn@apotek-post.no

Mandag – Fredag 10.00 – 18.00
Lørdag 10.00 – 17.00