Florø 57 74 33 00

Førde 57 82 23 00

Stryn 57 87 33 00

Velkommen til

Sunnfjord apotek på nett!

Personvernerklæring for Sunnfjord apotek

Sunnfjord apotek er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon eller kjøpshistorikk.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Vi henter kun inn slik informasjon i de tilfeller hvor det er relevant for din befatning med Sunnfjord apotek. Vi vil aldri selge eller utlevere din informasjon til tredjepart for bruk i markedsføring e.l. Vi vil kun utlevere din informasjon dersom vi blir pålagt dette av politi eller andre myndigheter, med gyldig hjemmel i norsk lov.

 1. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og kjøp av produkter.

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre nettsider, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg:Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto på nettbutikk eller bestiller produkter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Kjøpsinformasjon:Informasjon vi får når du kjøper produkter fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa). Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med Sunnfjord apotek, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker våre nettsider, for eksempel hvordan du fant oss, hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), og IP-adresse.
 • Profileringsopplysninger:Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine produktpreferanser, geografiske plassering, og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

 

 1. Hva bruker vi personopplysningene til

  Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene for å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i. Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre hjemmesider.
 2. Nettbutikk: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av produkter, bl.a. for å sende deg din bestilling, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 3. Brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.
 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre produkter, aktuelle kampanjer, og informasjon som er mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.

 

Det rettslige grunnlaget for formål 14 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre produkter og tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 23 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 5 ogkan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette.

 1. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører av nettside. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markeds- og produktanalyser.

 

 1. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er lovpålagt å lagre opplysningene. Lovpålagt oppbevaring kan være hjemlet i bl.a. apoteklovgivning og regnskapslovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

 1. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 1.  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nett-trafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Dersom du ikke ønsker å akseptere bruk av cookies, kan du tilpasse innstillingene i din nettleser til å avvise cookies.

 1.  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 1. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Sunnfjord apotek

Telefonnummer: 57 74 33 00

E-postadresse: sunnfjord.floro@apotek.no

Postadresse: Hestenesgata 2, 6900 Florø