Florø 57 74 33 00

Førde 57 82 23 00

Stryn 57 87 33 00

Velkommen til

Sunnfjord apotek på nett!

Råd og tips

resepter_top

Resepter

Blå resept og egenandeler

Blå resept og egenandeler

Dersom du har ein kronisk sykdom som krever langvarig medisinsk behandling kan du ha rett til å få medisin eller medisinsk utstyr på blå resept. Det er sykdommen som gir rett til å få medisiner på blå resept. Det er laget en liste over sykdommer som omfattes av ordningen. Det er også bestemt hvilke medisiner som kan skrives ut på blå resept for den enkelte sykdom.  I tillegg må visse vilkår oppfylles. Det betyr at samme medisin noen ganger skal skrives ut på hvit resept til en pasient og på blå resept til en annen.

Egenandeler ved ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept

Blå resept inngår i ordningen med frikort . Det betyr at du kan få egenandelene du betaler på apoteket ført opp på et egenandelskort. Egenandelskort får du på apoteket eller hos legen din. Dersom du har betalt mer enn 2185 kroner (gjelder for 2015) kan du få frikort.

Barn under 16 år og minstepensjonister er unntatt kravet om egenandel. Minstepensjonister må fremlegge bevis (utbetalingsbrev fra NAV) på apoteket for å slippe egenandel.

 Sats:
Legemidler på blå resept kr 520,- (Maksimal sats per utlevering)
Egenandelstak 1 kr 2.185,-

Hvem kan få medisiner på blå resept?

Det er myndighetene, og ikke legen, som fastsetter reglene for hvilke legemidler og medisinsk utstyr som kan skrives på blå resept. Har du en kronisk sykdom som du trenger behandling for i minst tre måneder i løpet av året, kan du ha krav på medisiner på blå resept. Behandlingen trenger ikke å være sammenhengende.

Hva må til for at du skal få blå resept?

Blå resept direkte – forhåndsgodkjent refusjon

I mange tilfeller kan legen din skrive ut en blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon. Da står både sykdommen og legemidlet som legen ønsker å behandle deg med på den såkalte Refusjonslisten.  I refusjonslisten finner du en oversikt over hvilke medisiner du kan få på blå resept.

Blå resept etter søknad – individuell refusjon
Er ikke vilkårene (sykdom eller preparat) for forhåndsgodkjent refusjon oppfylt, kan man søke om å få refundert utgiftene til medisiner på blå resept. Dette kalles individuell refusjon på blå resept.

Hvordan søker du?
Hvis du ikke oppfyller vilkårene om forhåndsgodkjent refusjon, kan legen din sende en søknad om individuell refusjon for deg. Legen kan benytte NAVs skjemaer for individuelle søknader (se under skjema). For å få individuell refusjon er det i praksis krav om at behandlingen skal være startet av spesialist på det spesielle sykdomsområdet.

Søknaden må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av NAV Helsetjenesteforvaltning og du vil få et skriftlig vedtak i posten. Får du innvilget refusjon, må du ta med vedtaket på apoteket når du henter ut medisinene. Da betaler du kun vanlig egenandel som på blå resept.

Mellomlegg ved bytte på apoteket

Når du henter medisinene dine på blå resept på apoteket, kan apoteket foreslå at du bytter til et billigere, men likeverdig legemiddel. Likeverdige legemidler inneholder identisk virkestoff i samme mengde, men kan ha et annet merkenavn og utseende.

Sier du ja til bytte, får du et likeverdig legemiddel til lavere pris. Ønsker du å få utlevert eksakt det produktet som står på resepten kan du bli pålagt å betale et mellomlegg. I tillegg må du da betale vanlig egenandel. Vær klar over at mellomlegget du betaler ikke kan påføres egenandelskortet, og at dette heller ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort.

Legen din kan skrive på resepten at du ikke kan bytte medisin, og du vil da få utlevert den medisinen som står påført resepten uten å måtte betale et mellomlegg.

Linker til mer informasjon om blå resept og egenandeler:
Kilder:

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) sine hjemmesider www.nav.no
Statens legemiddelverk sine hjemmesider www.legemiddelverket.no

Sunnfjord apotek er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne kilder som det linkes til fra www.sunnfjordapotek.no

Bytte av legemidler

Bytte av legemidler

Når du kommer for å hente medisin på blå resept, kan vi på apoteket foreslå at du bytter til et billigere, men likeverdig legemiddel. Likeverdige legemidler inneholder identisk virkestoff i samme mengde, men kan ha et annet merkenavn og utseende. Pakningen, utseende, navn, smak og farge kan variere, men virkningen er den samme. Legemidler som er likeverdige kan enten være såkalte generiske legemidler  eller parallellimporterte. Apotekene er pålagt av myndighetene å tilby deg reseptpliktige legemidler fra den billigste produsenten hvis det finnes flere likeverdige alternativer. Det er Statens legemiddelverk som bestemmer hvilke legemidler som kan byttes. utarbeider en liste over hvilke legemideler som regnes som likeverdige . Listen over likeverdig og dermed byttbare legemidler oppdateres hver måned noe som betyr at du kan oppleve at neste gang du kommer på apoteket spør vi om du vil bytte et legemiddel som du aldri har byttet før.

Generisk legemiddel

Et generisk legemiddel kommer på markedet når produsenten av det opprinnelige legemiddelet ikke har enerett (for eksempel mistet patentbeskyttelsen). Navnet og utseende på medisinene kan være forskjellige, men virkningen er den samme

Parallellimportert legemiddel

Et parallellimportert legemiddel tilsvarer det opprinnelige legemiddelet i Norge og produseres av samme legemiddelfirma, men det importeres fra et land hvor legemiddelet selges billigere enn i Norge

Mellomlegg ved bytte på apoteket

Sier du ja til bytte, får du et likeverdig legemiddel til lavere pris. Ønsker du å få utlevert eksakt det produktet som står på resepten kan du bli pålagt å betale et mellomlegg. I tillegg må du da betale vanlig egenandel. Vær klar over at mellomlegget du betaler ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort.

Legen din kan skrive på resepten at du ikke kan bytte medisin, og du vil da få utlevert den medisinen som står påført resepten uten å måtte betale et mellomlegg.

  • Hvis du godtar å bytte til en billigere medisin, kan egenandelen bli lavere. På denne måten kan du spare penger.
  • Du kan likevel kreve å få utlevert den medisinen som står på resepten. Da må du selv betale prisforskjellen. Denne prisforskjellen kan ikke føres på egenandelskortet eller refunderes hvis du har frikort. Dette gjelder for alle, også for dem som ellers er fritatt for å betale egenandel for medisiner på blå resept.
  • Legen din kan skrive på resepten at du ikke kan bytte medisin. Da skal apoteket utlevere den medisinen som står på resepten, og du betaler bare vanlig egenandel.

Reglene er fastsatt av Helsedepartementet.

Diskuter bytte med legen din.

Legen din får ikke beskjed av apoteket om at du har byttet medisin. Du må derfor selv fortelle legen om byttet. Diskuter gjerne bytte med legen slik at du har tenkt på det når du får spørsmål om bytte på apoteket.

Les mer om bytte av legemidler på Statens legemiddelverk sine hjemmesider.

Resepters gyldighet
Resepters gyldighet
Vanlige resepter er gyldige i 1 år fra den datoen de er utskrevet, men bare for de legemidler og mengder som rekvirent har skrevet. Resepter på p-piller og andre hormonelle antikonseptiva er gyldige i 3 år.

Reiterasjon: reseptutsteders påtegning på resept om at et legemiddel kan ekspederes og utleveres flere gange

Legitimasjonsplikt
Oppbevaring av resepter