Florø 57 74 33 00

Førde 57 82 23 00

Stryn 57 87 33 00

Velkommen til

Sunnfjord apotek på nett!

Råd og tips

reise_top

På reisefot

Dersom du planlegger utenlandsreiser er det en del ting du bør tenke gjennom i god tid før avreisen. Avhengig av hvilket land du skal reiser til bør man tenke over problemer knyttet til reise og opphold, som jet lag, reisesyke, diaré, malariaprofylakse, soling og bading, høydesyke og tilgang til medisiner og andre helsetjenester. Alle reisende bør oppdatere sine vaksinasjoner. Man bør tegne reiseforsikring og ha med et enkelt reiseapotek. Bruker du faste medisiner er det et par ting du skal huske på ved reise.

Legemidler på utenlandsreise:

Bruker du legemidler av noe slag, er det lurt å ta med nok for hele oppholdet. Legemidler i utlandet går ofte under et annet salgsnavn enn det som brukes i Norge, og kan derfor være vanskelig å tak i. Regelverket som gjelder når en reisende har behov for å medbringe legemidler til personlig bruk ved opphold i utlandet, vil være noe forskjellig fra land til land. Dersom du er usikker på hva som gjelder i det landet du skal reise til bør du kontakte ambassaden til det aktuelle landet. Landene som deltar i Schengen-samarbeidet har imidlertid blitt enige om felles bestemmelser som gjelder visse sovemidler, beroligende midler og sterke smertestillende legemidler.

Når man har med seg reseptpliktige legemidler til sitt personlige bruk på reiser til utlandet, bør en alltid være forberedt på å kunne dokumentere at man er den rettmessige eier av legemidlene. Ved passering av den norske grense vil for eksempel legeerklæring, kopi av resept eller originalemballasjen fra det norske apoteket kunne tjene som dokumentasjon på eierskapet.

Generelle råd:

  • Husk å plassere livsviktige legemidler i håndbagasjen.
  • Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten med apoteketiketten på
  • Bruker du legemidler som skal oppbevares kjølig (for eksempel insulin, og mange typer injeksjonsmedisin) så ta dette opp med flyselskapet på forhånd.

Schengen attest:

Norge er med i Schengen-samarbeidet. Dette innebærer bl.a. at personer som bruker legemidler som er klassifiserte som narkotika m.v., som visse sovemidler, beroligende og sterke smertestillende, bør ha med seg en attest ved reiser til land som omfattes av Schengen-avtalen. Apotekene er gitt myndighet til å utstede de nevnte attester.

  • Følgende land deltar pr. i dag i Schengen-samarbeidet: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia,Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.
  • På Statens legemiddelverk sine hjemmesider finner du en liste over hvilke legemidler som omfattes av ordningen. .

Vi på Sunnfjord apotek fyller ut Schengen-attest for deg. For å gjøre dette trenger vi følgende dokumentasjon:

  • Passet ditt
  • Dokumentasjon på rekvirent og hvilket legemiddel du skal ha attest for: navn og -styrke. Dersom du har hentet legemidlene hos oss kan vi finne disse opplysningene i databasen vår.
  • Har du fått legemidlene på et annet apotek må du ha med deg legemidlene eller resept/reseptkopi.
  • Attesten utstedes med inntil 30 dagers gyldighet. Dette innebærer at du kan ha med deg nødvendige narkotikaklassifiserte legemidler i en mengde tilsvarende inntil 30 dagers forbruk
  • Prisen for å få utstedt en Schengen attest hos oss er kr 65 (2008)

Øvrige land
Land utenom Schengen kan ha andre bestemmelser. Kontakt landets ambassade for å få vite hvilke regler som gjelder.

Nye sikkerhetsregler for håndbagasje

I 2006 ble det innført nye sikkerhetsregler for håndbagasje i EU og EØS. Les mer om hva som regnes som flytende væske, samt unntakene for blant annet medisiner.

Europeisk helsetrygdekort:

Dersom du er medlem av folketrygden, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdekort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Europeisk helsetrygdekort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort.

Du finner mer informasjon om kortet og hvordan du skaffer deg kortet på Helsenorge sine sider

Vaksinasjon og smittevern ved utenlandsreiser:

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider finner du nyttig informasjon om vaksinasjon ved utenlandsreiser. Her omtales emner som vanlige reisevaksiner og anbefaling for reise til en rekke land. Hvert år pådrar tusenvis av personer fra Norge seg smittsomme sykdommer under reiser til utlandet. Folkehelseinstituttet gir på ulike råd om hvordan man kan redusere smittefarene under reiser

Linker til mer informasjon som kan vere nyttig når man skal ut å reise:
Brosjyrer:
 Kilder:

Statens legemiddelverk, NAV, Folkehelseinstituttet

Sunnfjord apotek er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne kilder som det linkes til fra www.sunnfjordapotek.no